CAVALIER KING CHARLES SPANIEL

cavalier standard

POCHODZENIE: Wielka Brytania.

DATA PUBLIKACJI OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA: 12.01.2009.

UŻYTKOWOŚĆ: Psy ozdobne i do towarzystwa.

Grupa IX FCI - Psy ozdobne i do towarzystwa. Sekcja 7 Angielskie spaniele ozdobne. Nie podlegają próbom pracy.

WRAŻENIE OGÓLNE: Żywy, pełen wdzięku, proporcjonalny, o miłym wyrazie.

ZACHOWANIE/TEMPERAMENT: Sprawny, uczuciowy, zupełnie pozbawiony lęku. Wesoły, przyjacielski, nieagresywny, nieskory do nerwowości.

GŁOWA MÓZGOCZASZKA: Czaszka: Prawie płaska między uszami. Stop: Płytki. TRZEWIOCZASZKA: Nos: Nozdrza czarne, dobrze rozwinięte, bez niedopigmentowanych, cielistych plam. Kufa: Długość od podstawy stopu do czubka nosa wynosi ok. 3,8 cm. Kufa zwężająca się. Dobrze wypełniona pod oczami. Niepożądana jakakolwiek tendencja do wąskiej, spiczastej kufy. Wargi: Dobrze rozwinięte; nie obwisłe. Uzębienie: Szczęka i żuchwa mocne, w idealnym, regularnym i pełnym zgryzie nożycowym (górne zęby ściśle zachodzące na dolne, ustawione prostopadle do szczęki i żuchwy). Oczy: Duże, ciemne, okrągłe, lecz nie wyłupiaste, szeroko rozstawione. Uszy: Długie, wysoko osadzone, mocno opiórowane.

SZYJA: Umiarkowanej długości, nieco łukowata.

TUŁÓW: Grzbiet: Prosty. Lędźwie: Krótkie. Klatka piersiowa: Umiarkowana, dobrze wysklepione żebra.

OGON: Długość ogona proporcjonalna w stosunku do ciała. Ogon dobrze osadzony, noszony wesoło, lecz nigdy zbytnio powyżej linii grzbietu. Niegdyś mógł być kopiowany, usuwano wtedy nie więcej, niż 1/3 długości ogona.

KOŃCZYNY: KOŃCZYNY PRZEDNIE: Kończyny z umiarkowanym kośćcem, proste. Łopatki: Dobrze ukątowane. KOŃCZYNY TYLNE: Nogi o umiarkowanie mocnym kośćcu. Staw kolanowy: Dobrze kątowany. Staw skokowy: Bez tendencji do postawy krowiej lub sierpowatego ustawienia. ŁAPY: Zwarte, wysklepione i mocno owłosione.

CHODY: Swobodne, eleganckie, z mocną akcją kończyn tylnych. Kończyny przednie i tylne, oglądane z przodu i z tyłu, poruszają się równolegle.

SZATA: SIERŚĆ: Długa, jedwabista, pozbawiona loków. Lekko falista dopuszczalna. Obfite pióra. Szata zupełnie nie trymowana.

MAŚĆ: Uznane umaszczenia:

 • Czarne podpalane: Kruczoczarne tło, z podpalaniem nad oczami, na policzkach, wewnątrz uszu, na klatce piersiowej i pod spodem ogona. Podpalanie powinno być nasycone. Białe znaczenia niepożądane.
 • Ruby: Jednolity, głęboki, czerwony kolor. Białe znaczenia niepożądane.
 • Blenheim: Głęboki, kasztanowo-rudy kolor łat, równo rozmieszczonych na perłowo-białym tle. Znaczenia na głowie symetryczne, z miejscem między uszami na wysoko cenioną plamę (znaczenie) w kształcie rombu (jest to charakterystyczna cecha rasy).
 • Trójkolorowe: Czarne i białe łaty, równo rozmieszczone, z podpalanymi znaczeniami nad oczami, na policzkach, wewnątrz uszu, na wewnętrznej stronie kończyn i spodzie ogona.
 • Jakiekolwiek inne kolory lub rozkład barw – w najwyższym stopniu niepożądane.

  WAGA: 5,4 - 8 kg. Pożądany mały, proporcjonalny pies, mieszczący się w tym przedziale wagowym.

  WADY: Wszelkie odchylenia od podanego powinny być uznawane za wady, i oceniane w zależności od stopnia nasilenia i wpływu na zdrowie i sprawność zwierzęcia. Każdy pies o nienormalnej budowie i/lub przejawiający zaburzenia zachowania powinien być zdyskwalifikowany.

  N.B: Samce muszą mieć dwa normalnie wykształcone jądra, w pełni wyczuwalne w mosznie.

  Źródło: Związek Kynologiczny w Polsce

  ORIGIN: Great Britain.

  DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 04.11.2008.

  UTILIZATION: Companion and Toy.

  FCI-CLASSIFICATION: Group 9 Companion and Toy Dogs. Section 7 English Toy Spaniels. Without working trial.

  GENERAL APPEARANCE: Active, graceful and well balanced, with gentle expression.

  BEHAVIOUR/TEMPERAMENT: Sporting, affectionate, absolutely fearless. Gay, friendly, non-aggressive; no tendency towards nervousness.

  HEAD CRANIAL REGION: Skull: Almost flat between ears. Stop: Shallow. FACIAL REGION: Nose: Nostrils black and well developed without flesh marks. Muzzle: Length from base of stop to tip of nose about 1 1/2 ins. (3,8 cm). Well tapered. Face well filled below eyes. Any tendency to snipiness undesirable. Lips: Well developed and not pendulous. Jaws/Teeth: Jaws strong, with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. the upper teeth closely overlapping the lower teeth and set square to the jaws. Eyes: Large, dark, round but not prominent; spaced well apart. Ears: Long, set high, with plenty of feather.

  NECK: Moderate length, slightly arched.

  BODY : Back : Level. Loin : Short-coupled. Chest : Moderate; good spring of ribs.

  TAIL: Length of tail in balance with body, well set on, carried happily but never much above the level of the back. Docking previously optional when no more than one-third was to be removed.

  LIMBS FOREQUARTERS: General appearance: Legs moderately boned, straight. Shoulders: Well laid back. HINDQUARTERS: General appearance: Legs with moderate bone. Stifle: Well turned. Hocks: No tendency to cow- or sickle-hocks. FEET: Compact, cushioned and well feathered.

  GAIT / MOVEMENT: Free-moving and elegant in action, plenty of drive from behind. Fore-and hindlegs move parallel when viewed from in front and behind.

  COAT HAIR: Long, silky, free from curl. Slight wave permissible. Plenty of feathering. Totally free from trimming.

  COLOUR: Recognized colours are :

 • Black and Tan: Raven black with tan markings above the eyes, on cheeks, inside ears, on chest and legs and underside of tail. Tan should be bright. White marks undesirable.
 • Ruby: Whole coloured rich red. White markings undesirable.
 • Blenheim: Rich chestnut markings well broken up, on pearly white ground. Markings evenly divided on head, leaving room between ears for much valued lozenge mark or spot (a unique characteristic of the breed).
 • Tricolour: Black and white well spaced, broken up, with tan markings over eyes, cheeks, inside ears, inside legs, and on underside of tail.
 • Any other colour or combination of colours highly undesirable.

  WEIGHT: 5,4 - 8 kg (12 - 18 lbs). A small, well-balanced dog well within these weights desirable.

  FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

  DISQUALIFYING FAULTS:

 • Aggressive or overly shy dogs.
 • Any dog clearly showing physical of behavioural abnormalities shall be disqualified.
 • N.B.:

 • Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.
 • Only functionally and clinically healthy dogs, with breed typical conformation should be used for breeding.
 • Source: Fédération Cynologique Internationale